Joomla Files
 
 
Vitajte
na oficiálnej stránke
Strednej odbornej školy lesníckej
v Prešove
 
   Pfeil
   
 Deň narcisov 2011

Tak ako každý rok na jar, i v tomto roku budeme mať možnosť stretnúť nielen v uliciach Prešova, ale takmer všetkých miest a obcí na Slovensku už po pätnástykrát dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov.

 

Tento piatok, 15.apríla sa v jedinečnom projekte Deň narcisov spoja tisícky ľudí v uliciach celého Slovenska v jednej myšlienke - myšlienke spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Spolupráca s našou školou a dobrovoľníkmi z III. A a III.B  ( Bašista, Bukata, Bálint, Hudák, Puhalla, Keba, Mikluš, Bodnár, Revúcky, Tokoly, Pisarčíková, Blizman, Čontofalský, Mačejovský, Moskal, Palaščák, Horský, Bakoš, Bučková) ani tohto roku výnimkou.

Pripnutím symbolického narcisu na svoj odev podporíte myšlienku Dňa narcisov - jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný finančný príspevok umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie.

Pred pätnástimi rokmi začal Deň narcisov ako malá zbierka, tento rok sa do nej zapojí 667 spoluorganizátorov zastrešujúcich celkovo 16 114 dobrovoľníkov na celom Slovensku. V Prešove sa zajtra bude pohybovať 150 dobrovoľníkov, konkrétne 120 študentov a 30 členiek Ligy proti rakovine v Prešove, napr. v Bratislave to bude 2 272 dobrovoľníkov, teda celkovo sa do Dňa narcisov v mestách a obciach Slovenska zapojí vyše 15 000 dobrovoľníkov.

V piatok - 15. apríla 2011, budú všetci dobrovoľníci označení špeciálnymi identifikátormi v podobe bieleho odznaku so žltým narcisom a nápisom Deň narcisov 2011, www.lpr.sk. Na odznaku je číslo dobrovoľníka a označenie „dobrovoľník“. Druhým identifikačným znakom je biela papierová pokladnička potlačená motívom narcisu s červeno-čiernymi grafickými prvkami, logom Ligy proti rakovine a dátumom 15. apríl 2011 Deň narcisov. Jednotlivé identifikačné prvky dobrovoľníkov sa každý rok menia, aby sa eliminovala možnosť zneužitia
zbierky. Prosíme, všímajte si ich.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje LPR späť do projektov, na ktoré prichádzajú žiadosti zo všetkých regiónov Slovenska. Generálna rada LPR rozhoduje o prerozdelení výťažku v troch hlavných oblastiach a to:
• psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života i života ich najbližších
• výchova, informovanosť a prevencia zameriavajúca sa nie len na pacientov, ale na širokú verejnosť a najmä na mládež
• prenos výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov

Deň narcisov je možné podporiť:
• dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
• dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 15. apríla 2011,
• zaslaním prázdnej SMS* na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 4. do 18. apríla 2011.
 * Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.


 
 
left unten
© 2018
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.