Joomla Files
 
 
Vitajte
na oficiálnej stránke
Strednej odbornej školy lesníckej
v Prešove
 
   Pfeil
   
 Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa § 44 ods. 1 zákona č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 8 vyhlášky č.282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov vyhovela  žiadosti školy pôsobiť ako COVaP v lesníctve.

Škola dňa 25.júla 2012 požiadala o možnosť pôsobiť ako COVaP v lesníctve. Žiadosť škola predložila v zmysle výzvy SPPK na predkladanie projektov na možnosť SOŠ pôsobiť ako COVaP pre skupinu odborov 42 a 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a II. so zameraním na lesníctvo. Rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú do 17.1.2016.

 

Hlavné úlohy, ktoré má Centrum odborného vzdelávania a prípravy plniť:

• zabezpečenie praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy 
• zabezpečenie praktického vyučovania SOŠ v rámci celého Slovenska v totožných alebo príbuzných odboroch 
• zabezpečenie akreditovaných rekvalifikačných kurzov 
• zabezpečenie služieb pre zamestnávateľov 
• príprava učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy, ich preškolenie na nové technológie 
• príprava odborníkov na základe požiadaviek firiem 
• zabezpečenie súčinnosti procesu výchovy a vzdelávania centra odborného vzdelávania a prípravy a SOŠ podobného zamerania 
• prostredníctvom súťaží vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov 
• poskytovanie odborného poradenstva vo vybraných odboroch, v ktorých sa zabezpečuje praktické vyučovanie 
• zabezpečenie koncepčnej a odbornej činnosti v oblasti kvalifikácie učiteľov a majstrov odborných predmetov v spolupráci so zamestnávateľmi


 
 
left unten
© 2018
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.