Joomla Files
 
 
Vitajte
na oficiálnej stránke
Strednej odbornej školy lesníckej
v Prešove
 
   Pfeil
   
 COVaP v lesníctve - otvorenie

Dňa 16. októbra sme za účasti vzácnych hostí slávnostne otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

Pozvanie na tento, pre školu historicky významný deň, prijali vedúca odboru financií a vedúci odboru školstva Ú PSK, poslanci PSK, riaditelia OZ Lesov SR, š.p. v Prešove a Košiciach, zástupca SPPK so sídlom v Bratislave, zástupca štátnej správy na úseku LH OÚ v Prešove a zástupca OZPSaV za Prešovský kraj. Riaditeľ školy, Ing. Miroslav Fuchs, PhD.,  prítomných oboznámil s poslaním, ale aj s plánmi centra. Za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb bola v priestoroch Školského hospodárstva Cemjata zriadená účebňa IKT a prednášková miestnosť. COVaP v lesníctve je druhým centrom na území PSK, ako zdôraznil vo svojom príhovore vedúci odboru školstva, Ing. Karol Lacko, PhD. COVaP v lesníctve bolo  riaditeľom školy a vedúcim odboru školstva symbolicky otvorené zaťatím sekery do pňa a prestrihnutím pásky.

Fotogaléria

 
 
left unten
© 2018
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.