Joomla Files
 
 
Vitajte
na oficiálnej stránke
Strednej odbornej školy lesníckej
v Prešove
 
   Pfeil
   
 Premena tradičnej školy na modernú

Moderné vzdelávanie v oblasti stredoškolského lesníctva

Škole sa konečne po dvoch neúspešných žiadostiach podarilo uspieť streťou o nenávratný finančný príspevok vrámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie Premena tradičnej školy na modernú.

Cieľom projektu "Moderné vzdelávanie v oblasti stredoškolského lesníctva" je modernizácia a inovácia vzdelávania na strednej odbornej škole lesníckej smerom k potrebám trhu práce, inovovať obsah a metódy výučby a skvalitniť výstupy vzdelávania vrátane využívania a inovácie didaktickotechnického zabezpečenia, zvýšiť úroveň kľúčových kompetencií pedagogických pracovníkov prostredníctvom podpory kontinuálneho vzdelávania. Náklady na realizáciu so spolufinancovaním predstavujú čiastku 284 053,40 EUR.

 

 
 
left unten
© 2018
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.