Zadajte prosím svoj kód žiaka:

* - NEPRIJATÝ/Á - v prípade nezapísania sa všetkých prijatých uchídzačov možnosť zmeny rozhodnutia na PRIJATÝ/Á