Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov

Zmluvy

P.Č.Č. zmluvyPredmet zmluvyCelková hodnotaZverejnené 
1.2/2011/DaŤažba7718 €20. 1. 2011info
2.--PO420 €20.1.2011info
3.1979433332Doména SK a prídavné služby23,70 €21. 1. 2011info
4.00108529Aparát - telefón1 €21. 1. 2011info
5.Dod.-A5537330Aparát - telefón1 €2. 3. 2011info
6.4/2011Zmluva o nájme500 €18. 3. 2011info
7.4/2011/finFSC712,98 €28. 4. 2011info
8.Dod. 2011/1Licencia LHKE473,91 €4.7.2011info
9.A3492786Aparát - telefón1 €6. 7. 2011info
10.6/2011Modernizácia prístupovej komunikácie23916,95 €15.8.2011info
11.7/2011Zmluva o likvidácii neupotrebiteľného odpadu450 €14. 9. 2011info
12.8/2011Osobné motorové vozidlo36030 €23. 11. 2011info
13.9/2011Osobné motorové vozidlo30096 €23. 11. 2011info
14.Dohoda o využ.účel.komunikácie11. 1. 2012info
15.A1248233Aparát - telefón1 €30.1.2012info
16.ID367DSP01Elek. komunik. služby30.1.2012info
17.10/2012Kúpa koňa2160 €1.3.2012info
18.11/2012Nafta32663,52 €16.3.2012info
19.12/2012Kúpa koňa2160 €27.3.2012info
20.13/2012Likvidácia gátra Herkules585,90 €27.3.2012info
21.14/2012Ťažba dreva21978 €16. 5. 2012info
22.Ident. kód dodatku 5987851Dodatok k Zmluve č. 0010852919. 6. 2012info
23.A6357398Posk. verejných služieb - Orange19. 6. 2012info
24.4/2012/finSpolufinancovanie auditu706,84 €25.6.2012info
25.01/07/2012Terénne motorové vozidlo29990,00 €9.7.2012info
26.11312Zhotovenie manipulačného poriadku720 €23. 7. 2012info
27.1/2012/15Pozemky3878 €23.11.2012info
28.2/2012/16Pozemky1149 €23.11.2012info
29.5/2012/17Pozemky1043 €23.11.2012info
30.6/2012/18Pozemky2068 €23.11.2012info
31.7/2012/19Pozemky2068 €23.11.2012info
32.8/2012/20Pozemky2610 €23.11.2012info
33.9/2012/21Pozemky2610 €23.11.2012info
34.10/2012/22Pozemky714 €23.11.2012info
35.11/2012/23Pozemky714 €23.11.2012info
36.12/2012/24Pozemky527 €23.11.2012info
37.01 0020 2012Lesný kolesový traktor99480 €26.11.2012info
38.Dodatok č. 3Odvádzanie a čistenie odpadových vôd- €11.12.2012info
39.Hromad.uzavr.dodat.Služby- €11.12.2012info
40.A 6357398.Služby- €11.12.2012info
41.4700001772Dodávky drevnej hmoty- €30.12.2012info
42.2/2012ťažba dreva30564 €4.1.2013info
43.Dodatok č.1 k Náj.zmluve č.1/23/NP/2006Nájom pozemkových nehnuteľností19500,00 €14.1.2013info
44.55130130119Nafta motorová33748,50 €2.4.2013info
45.A3492786Orange- €3.4.2013info
46.A3876805orange- €3.4.2013info
47.25/2013Výmena okien a dverí23947,75 €10.6.2013info
48.06/06/2013Výmena okien na Dome pracujúcich19786,57 €10. 6. 2013info
49.02/2013Kúpa osobného mot. voz.11 988 €25. 6. 2013info
50.4700002167Dodávka dreva- €1. 7. 2013info
51.27/2013Podm.prepravy dreva- €2.8.2013info
52.77/2013/28Ekologicky nezávad.zneškod.odpadov- €9.8.2013info
53.374708/2013/29 a 1/2013/29Stravné lístky- €20.8.2013info
54.4/2013/fin/30Spolufinanc.priebež.auditu706,84 €20.8.2013info
55.26/2013Predaj LKT6140 €30.8.2013info
56.31/2013Likvidácia vyr.majetku248 €11.12.2013info
57.32/2013Likvidácia vyr. majetku502 €13.12.2013info
58.33/2013Ťažba dreva27965 €29.1.2014info
59.info

H&K